© Vom Aacher Durgle
seit 2008


  DOWA

Name: Aka Shiba DOWA (Märchen)
Rasse: Shiba-Inu
Geburt: 06.12.2005
Farbe: Rot

 
 
   
  A-Wurf von Dowa
   
 

Geburt: 01.09.2008
Welpen: 2 Rüden, 1 Hündin
Namen: Rüde - Aki (hell), Rüde - Akio (fröhlicher Junge),
-----------Hündin - Ami (asiatische Schönheit)

 

 

B-Wurf von Dowa

Geburt: 05.04.2010
Welpen: 1 Hündin
Name: Bara (Rose) Hier geht es zur Homepage von BARA

_______________________________________________________________

 
 
 
 

Name: Ami vom Aacher Durgle (Asiatische Schönheit)
Rasse: Shiba-Inu
Geburt: 01.09.2008
Farbe: Rot

     
  C-Wurf von Ami
   
 

Geburt 24.05.2011
Welpen:1 Rüde
Name: Chinó (Intelligenz) Hier geht es zur Homepage von CHINO